Stipendiefonden

Föräldraföreningen delar varje år ut ett antal stipendier till avgångselever vid Kungliga Svenska Balettskolan. Stipendiernas storlek varierar beroende på stipendiefondens avkastning och antalet stipendiater. Juryn består av skolledningen och medlemmar i danslärarkollegiet.

StipenDidater 2003-2013
2013 Anika Edström Kawaji, Jana Schulz
2012 Julia Bengtsson, Benedicte Damslora, Jenny Bohlström, Emma Holmgren
2011 Hannah Ohlsson, Jacob Christiansen, Elin Örneholm, Sara Andrén, Gustav Udd, Linnea Wilhelmsson
2010 Elizabeth Andrews, Miranda Dinnetz, Emelie Johnson, Yonas Meshaima, Marie-Louise O’Rourke, Hanna Westberg Amaral
2009 Celia Berndtzen, Alexander Lagos-Kuusk, Erik Nyberg, Fjola Oddgeirsdottir, Rasmus Skaremark-Solberg, Henrietta Wallberg, Julia Winter
2008 Paulina Iacobello, Josephine Kylén Collins, Karin Lundgren, Jimmy Nikko, Karin Sandström Lapukins, Ida Wassberg
2007 Greger Rönnberg, Patricia Nelinder, Lisa Hagström, Malin Gruneberger, Sara Forsberg
2006 Tove Brunberg, Amanda Nelson, Martina Roberg, Sarah Elmgren Schmucker
2005 Eric Ernerstedt, Julia Hannukainen, Frida Moberg
2004 Hanna Jonsson, Emelie Garmén, Maria Nilsson
2003 Yuu Kaneko, Rachel Gil, Riina Turunen, Tove Strandell