Välkommen till föräldraföreningen

Kanske har du som förälder fått höra att du kan vara lycklig som har barn som brinner för något? Och det är du ju naturligtvis! Samtidigt är vi många som kan intyga att bara för att våra barn är uppslukade av ett intresse och har dansen som en del av sitt jag, så försvinner inte bekymmer och vedermödor! Att dansa är en livsstil som ur alla synvinklar kräver enormt mycket av utföraren. På en mängd olika sätt behöver eleverna därför stöd och engagemang av sin omgivning.

Ett sätt att bistå kan vara att stödja föräldraföreningens verksamhet. Vi är en förening som verkar med utgångspunkt från eleverna, våra barn.

För att vi ska kunna fortsätta vårt arbete med att bl.a. ordna fester, ge stipendier mm. så behövs allas bidrag i form av medlemsavgift, men även praktisk hjälp vid aktiviteter.

Lite mer konkret handlar vårt arbete bland annat om frågor  som berör både Grundskolan och Gymnasiet. Vi träffar regelbundet representanter från skolledningen. Vi har även i möten med Regeringens utredare och representanter för de professionella dansinstitutionerna arbetat för förbättrade villkor för Dansarutbildningen. Vi har i kontakt med Skolverket yttrat våra synpunkter på hur utbildningen fungerar och hur den kan förbättras.

Vi är även ett ekonomiskt stöd till balettskolan exempelvis genom de medel till stipendier som varje år delas ut till några av gymnasiets avgångselever.

Vidare verkar vi i samarbete med skolan för att motverka bruk av tobak, alkohol och droger bland eleverna. I de högre klasserna bidrar vi då och då även till att eleverna får ta del av information om Sex & Samlevnad från RFSU.

Vi har många idéer och visioner för framtiden. För att nämna någon sådan så har vi från och med läsåret 2008/2009 inriktat oss på att, i samarbete med skolan, verka för att elevernas ska ges möjligheter att göra fler föreställningar. Detta har gett resultat som återspeglades i det spännande jubileumsprogrammet för läsåret 2010/2011 samt på föreställningar på Operan i Stockholm våren 2013.

Lika viktigt är det mer långsiktiga arbetet som handlar om att utöva inflytande på våra barns och ungdomars vardag.

Vi gör inte någon skillnad på om föräldrarna har möjlighet att vara mer aktiva eller inte. Lika lite betyder det något om föräldrar bor nära skolan eller långt borta från Stockholm, inte heller om ditt barn går i grundskolan eller på gymnasiet, är klassisk eller modern dansare. Vi arbetar för alla elever på balettskolan! Och det är därför som det är så viktigt att så många föräldrar som möjligt är med och stöder föreningen. Om du inte redan har gjort det, betala in idag! Det kostar 200:- per familj och år, BG 538-0753 (glöm inte att skriva elevens namn och klass).

På vår hemsida, www.balettskolan.se, kan du följa vårt arbete. Vi lägger alltid ut styrelseprotokollen. Via hemsidan kan du även kontakta oss eller finna uppgifter som beslutats på årsmötet som brukar hållas några veckor in på varje hösttermin.

Tack för ditt stöd!

Styrelsen