Verksamhet

Vad föreningen sysslar med

  • Inköp och försäljning av skolkläder
  • Bokning och administration av danslägret Nordic Ballet Seminar, som är ett sommarläger i samarbete med de nordiska balettskolorna där elever i högstadiet deltar
  • Schemaläggning av caféverksamheten och delegering till klasserna inför föreställningar, öppet hus och antagningsveckor
  • Kontinuerliga möten och avstämningar med skolans ledning
  • Besluta om användning av föreningens pengar
  • Genomföra uppdrag som skolan önskar ha hjälp med, t ex korvgrillning vid milvandring
  • Stipendieutdelning från vår egen stipendiefond