Dansläger

Många på skolan vill åka på dansläger, men vad ska man välja och vad finns det för läger?  Den här sidan samlar tips och erfarenheter från läger vi varit på.

Om du varit på ett läger; skicka ett mail till s t y r e l s e n snabela b a l e t t s k o l a n punkt s e med följande:

  • Vilket läger har du varit på?
  • Var?
  • När?
  • Vilka åldrar är välkomna?
  • Kostnad?
  • Vilken typ av audition är det till lägret?
  • Värt att veta. Hemsida. Hur är maten? Var det givande och trevligt, m.m?
  • Om och hur du kan tänka dig att bli kontaktad av någon som funderar att gå på lägret.

Skicka ett mail, så lägger vi upp recensionen här.


Vaganova Ballet Academy Mini Class
Plats Mikkeli, Finland
Tid 6-16 juli 2015
Åldrar 10-14 år
Kostnad 400 EUR + 550 EUR för kost & logi
Audition Du ombeds berätta om din tidigare danserfarenhet.
Info Detta är lägret för yngre barn. Samtidigt pågår ett läger för äldre ungdomar över 14 år som är några dagar längre. Fokus är på gruppen med de äldre ungdomarna men den yngre åldersgruppen har kul.

Lägret ligger avskilt på ett rehabiliteringsområde nära vatten och långt bort från stadens frestelser och faror. De har minigolf, bastu, bad mm. En vuxen kontaktperson för allt som har med fritiden att göra som fixar en utflykt disko mm. Ger därför lite av ”kollo”-känsla. Som förälder kan man någorlunda lugnt lämna sitt barn där men det underlättar om ens barn är där med någon kompis. Lärarna är ryska och de pratar ingen engelska men tolk finns på lektionerna. Lektioner tyvärr bara 2,5 timmar/dag.

Samma hemsida som Master Class.

Recensent Ulla Niskanen. Kontakt via mail: u l l i s (punkt) g (punkt) n i s k a n e n (snabel-a) g m a i l (punkt) c o m

Vaganova Summer Camp
Plats Tivoli, Köpenhamn, Danmark
Tid 3-8 augusti 2015
Åldrar 12-18 år
Kostnad 2400 DKK
Audition Berätta om danserfarenhet
Info Detta är ett dagläger så man måste ordna boende själv. Lunch och mellis ingår. Lägret pågår mellan kl 9:30 till 15:30 varje dag inne på nöjesfältet Tivoli. Utöver dessa tider får eleverna klara sig själva. Bra lärare, Trevlig stämning. Köpenhamns hela nöjesliv runt knuten på gott och ont.

Hemsida

Recensent Ulla Niskanen. Kontakt via mail: u l l i s (punkt) g (punkt) n i s k a n e n (snabel-a) g m a i l (punkt) c o m

2nd Summer Program Ballettakademie Wiener Staatsoper
Plats Wien. Dansklasserna hålls på Wiener Staatsoper
Tid 20 – 30 juni 2016
Åldrar 11 år, 12-13 år, 14 år, 15-16 år och 17-18 år
Kostnad €1000 för 10 arbetsdagar
Audition Ansökan och bilder.  Registration Form 3rd Summer Program June 20th to June .
Info Värt att veta: Summer Program 2016 ingår dagliga klasser (balett, Pas de deux, modernt, karaktärsdans) med lärare som undervisar på Ballettakademie of Wiener Staatoper. Eftermiddagsklasserna tas tillsammans med den årskurs man åldersmässigt tillhör som går på skolan på helår. Förmiddagsklasserna hålls tillsammans med de andra internationella sommarstudenterna eleverna som deltar i sommarkursen. Åker man utan sina föräldrar är internatet ett bra alternativ att bo på. Där bor de flesta elever som går på skolan året runt och sommarkursen hålls de två sista veckorna på deras termin. Kul att träffa danselever från hela Europa och världen.

Hemsida: http://www.opera-balletschool.com/ , http://www.opera-balletschool.com/wp-content/uploads/Registration-form-3rd-Summer-Program-2016.pdf

Mail: b a l l e t t a k a d e m i e snabela w i e n e r minus s t a a t s o p e r punkt a t

Registration form 3rd Summer Program 2016

Hur är maten? Beroende på var men bor. Bor man på internatet tillsammans med alla balettelever som bor på skolan året om var maten god.

Var det givande och trevligt, m.m? Mycket hög kvalitet på undervisningen. Effektiva lektioner med mycket engagerade, utmanande och pådrivande lärare. Det var mycket givande att få dansa tillsammans med den klass som går på skolan året om. Under förmiddagarna hade man klasser tillsammans med de internationella sommareleverna.

Recensent Julia Sjövall. Kontakt via mail: j u l i a snabela j s h u m a n a punkt s e