Skolkläder

Föräldraföreningen hand om inköp och försäljning av Skolkläderna, ”representationskläderna”, på Kungliga Svenska Balettskolan

Vid läsårsstart går vi ut med information om beställning av skolkläder och lite andra promotionsaker. För frågor maila till:
s k o l k l a d e r (snabel-a) g m a i l (punkt) c o m..

Vi köper in i början av varje läsår, men ser till att ha ett litet lager så om ni behöver fylla på något som tappats bort; maila och hör om det finns.