Styrelsen

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad under läsåret.

Föreningens stadgar: ≶PDF>

På årsmötet den 23:e november 2017 valdes en ny styrelse som består av klassrepresentanter nedan, som kommer att underlätta att informationen från föreningen når alla föräldrar och tvärtom – att föräldrarna har en röst på föreningens möten.

Det här läsåret jobbar Föräldraföreningen med bl.a. följande:

  • Arrangerade en Halloweenfest för eleverna i grundskolan 11:e november 2017.
  • mer kommer senare…

Kontakt

För att komma i kontakt med styrelsen, skicka gärna ett e-brev till s t y r e l s e n snabel-a b a l e t t s k o l a n punkt s e, eller ring ordföranden Anni Heimann på nollsjutvå femhundrasjutton femtiotvå sextiofyra.

Föräldraföreningens styrelse läsåret 2017-2018
Roll Område Namn Klass
Ordförande Anni Heimann 9da
Kassör Lena Boberg 6da
Sekreterare,
bitr kassör
Kläder Marie Mossle 6da
Ledamot  Hemsida Raimo Niskanen 8da
Ledamot Elisabeth Blomberg Karlström 9da
Ledamot Anneli Rosby 7da, Gy1,
Gy2
Ledamot Sarah Andrée 5da
Ledamot Pernilla Hyll 4da
Ledamot Lovisa Öhnell 4da
Suppleant Per Ahlström 6da
Suppleant Josephine Björklund 6da
Suppleant Lena Bergh Grute 7da
Revisor Linda Hildebrand 6da
Revisorssuppleant vakant
Valberedning Mattias Hyll 4da
Valberedning, suppleant Joel Lallerstedt 4da