Kontakt

Email styrelsen@balettskolan.se
Brev Föräldraföreningen
c/o Kungliga Svenska Balettskolan
Box 17516
118 91 Stockholm
Webmaster Raimo Niskanen <b r n {at}b r e d b a n d{dot} n e t>