Kontakt

 

Email styrelsen@balettskolan.se
Brev Föräldraföreningen
c/o Kungliga Svenska Balettskolan
Box 17516
118 91 Stockholm
Webmaster Raimo Niskanen (r a i m o {snabel-a} n i s k a n e n {punkt} n u)