Kallelse till Årsmöte i KSB FF

Årsmöte

Gamla och nya grundskole- och gymnasieföräldrar hälsas välkomna till årsmöte i Kungliga Svenska Balettskolans Föräldraförening.

Måndagen den 23:e oktober 2017 kl. 17 – 18:30 i sal L3 (plan 6) på KSB.
Inskrivning i receptionen på plan 7 innan start.

Motioner skickas senast 13:e oktober till s t y r e l s e n snabel-a b a l e t t s k o l a n punkt s e.

Hjärtligt välkomna!

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Medlemsavgiften

Kom ihåg att betala medlemsavgiften till BG 538-0753.
Den är för närvarande 200:- per familj och läsår.
Ange namn och klass vid betalning.


Styrelsen i KSB FF