Utlämning av skolkläder

Utlämning av betalade skolkläder kommer att ske på skolan tisdagen den 15:e november 16:30 – 17:45 och torsdagen den 17:e november samma tid.