månadsarkiv: november 2013

Extra sista visning/provning av skolkläder

På tisdag den 26:e november klockan 16 – 18, uppehållsrummet plan  sju blir det en extra sista visning/provning av skolkläderna innan beställningen skickas iväg för hösten.

Nu finns det även jackor i juniorstorlekar 9/11 samt 12/13, som saknades i torsdags, att prova.

Ta med beställningslapparna vid komplettering!

Det kommer att finnas tillfällen under vårterminen 2014 för beställningar.

Föräldraföreningen tar hand om skolkläderna

Eleverna får se och prova kläderna på skolan och får sedan en beställningstalong med sig hem som ska skrivas på av målsman, scannas in och skickas till föräldraföreningens mail för skolkläderna, se nedan. Denna beställning är bindande.

Betalning sker vid utlämningen av kläderna på skolan. Tag med beställningstalongen och jämna pengar. Dag och tid meddelas senare.

f o r a l d r a f o r e n i n g e n K S B {at} g m a i l {dot} c o m

Vi har en ambition att skapa en webshop för skolkläderna så småningom…